Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Gamvik

Utdyping av fiskerihavn, Mehamn i Gamvik
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Opprustning og asfaltering av vei langs Fylkesveg 8094 i Finnmark
Opprustning og asfaltering av fylkesveien på Norkynhalvøya.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.