Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Fredrikstad

Konsulenttjenester for kartlegging av mulighetene for fremtidig bruk av Tollbodplassen i Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune skal gjennomføre en mulighetsstudie for en moderne bypark for aktiviteter på Tollbodplassen, som skal danne grunnlaget for en videre mulig investeringsbeslutning i kommunen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.