Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Ål

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Ål som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Trafikksikringstiltak i Asker kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 1000-1200.
Utskifting av vannledning og avløpsledning i Nesbyen kommune
Utskiftning av VA-ledning Fra Tøllemovegen over jernbane forbi Defa, Fra Defa over jernbane til Tyrivegen, Lyngvegen til Konglevegen Elvekryssing i Hallingdalselva v/Østenfor hotell
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 171 Blakervegen i Sørum kommune
2,1 km. ÅDT 3300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. Monsrudveien-Haglundveien/Haglund Bru.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 21 Grasmoveien i Aurskog-Høland kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Se andre prosjekter i Viken fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.