Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (0)
Drangedal (1)
Færder (1)
Fyresdal (5)
Hjartdal (2)
Horten (6)
Kragerø (1)
Kviteseid (3)
Larvik (9)
Nissedal (1)
Nome (3)
Notodden (7)
Porsgrunn (8)
Seljord (2)
Siljan (2)
Skien (7)
Tinn (2)
Tokke (9)
Tønsberg (11)
Vinje (8)
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes- g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Notodden, Hjartdal, Seljord, Midt-Telemark og deler av Skien, Nome, Kviteseid og Vinje kommune.
Rehabilitering alternativt nybygg av renseanlegg i Tokke kommune
Rehabilitering av eksisterende renseanlegg alternativt nybygg av renseanlegg i Tokke kommune.
Etablering av miljøgate i Notodden etappe 4
Sanering av Storgata fra Ernst & Young til Posten med O.H. Holtas gate til Telegata og videreføring gangveg fra Storgata ned Tormod Knutsens gate til Linna.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg nord
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg sør
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av ny portal langs Fylkesveg 3320 i Nome
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Omlegging av veg på Rv 9 Hjalmamuten i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype is, snø, steinsprang. Prioriteringstall 2,36.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Oppgradering av Fylkesveg 38 i Tokke
Forsterkning og asfalt
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Oppgradering av Fylkesveg 3330 i Midt Telemark
Stabilisering av bærelag og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 3342 i Midt Telemark
Forsterkning (grusveg) og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 3214 i Tønsberg
Stabilisering av bærelag
Oppgradering av Fylkesveg 3056 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 38 i Tokke
Forsterkning og asfalt
Rehabilitering av bru i Vinje
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Oppgradering av gateløp i Horten
Oppgradering av gateløpet med grønne kvaliteter for å utvikle byromsnettverket og forbindelser med attraktive gateløp. Håndtere overvann og øke urbant biologisk mongfold for en mer attraktiv by.
Utvikling av urban møteplass i Horten
Hensikten er å gjøre plassen grønnere med beplantning, belysning og offentlige sitterplasser, mulighet for eksempel food court.
Oppgradering av veier og gang- og sykkelveier i Larvik
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.