Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Loppa

Om- eller nybygg av brannstasjon i Øksfjord
Det skal ses på muligheten for ombygging av eksisterende byggningsmasse, eller om det må bygges nytt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.