Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Gratangen

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Gratangen som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Utbygging av Øksfjord indre havn
Det er jobbet frem et forslag til utbygging av Øksfjord indre havn, med hovedvekt på trygge og rolige fortøyningsanlegg for sjarkflåten. Dagens fortøyningsanlegg er i hovedsak lokalisert i molokroken mot nordvest, og består av sliten og delvis havarert betongbrygge for mindre båter. Hele havneområdet er svært urolig ved sørlig vind, og umuliggjør forsvarlig utbygging av liggekaier. Området må skjermes av en fast molo for å oppnå tilfredstillende rolighet. Det er stor pågang etter liggeplasser for sjarkflåten, både fra hjemmehørende og tilreisende som ønsker å drifte ut fra Øksfjord. Det finnes ikke tilstrekkelig båtplasser til lokale fiskere som er hjemmehørende i Loppa kommune.

Se andre prosjekter i Troms og Finnmark fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.