Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Troms og Finnmark fylke

Oppgradering av Rv 94 Stallogargotunnelen i Kvalsund
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2298m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2020-2023.
Oppgradering av E69 Nordkapptunnelen (undersjøisk tunnel)
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 6870m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2020-2023.
Oppgradering av E69 Honningsvågtunnelen i Nordkapp
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 4440m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2020-2023.
Utdyping av farled, Tjeldsundet i Harstad
Prosjekt foreslått for perioden 2018-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Kristoffervalen i Karlsøy
Forslag for perioden 2018-2023.
Tiltak som prioriterer buss på bruhodet Tromsdalen i Tromsø
Tiltak ​ - Tiltak som prioriterer buss på bruhodet Tromsdalen.​ - Kollektivfelt langs fylkesvegen.​ - Eget venstresvingefelt til Hans Nilsens veg.​ - Nye og/eller oppgraderte holdeplasser. ​
Utdyping av fiskerihavn, Sørvær i Hasvik
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utdyping av farled ved Leirpollen i Tana
Totalkostnad for utdypning av innseilingen og bygging av fundament for sjømerke: 100 mnok.
Om- eller nybygg av brannstasjon i Øksfjord
Det skal ses på muligheten for ombygging av eksisterende byggningsmasse, eller om det må bygges nytt.
Utbedring av Sykehusvegen i Tromsø
Tiltak ​ Bygge kollektivfelt langs Sykehusvegen. ​ Bygge planskilt kryssing for fotgjengere og syklister.​ Utbedre krysset Sykehusvegen/Hansine Hansens veg. ​ Avgrensning​ Fra Hansine Hansens veg til Klokkargårdsbakken ​ Ca. 600 m. ​
Oppgradering av E75 Vardø tunnel
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2895m.
Etablering av kollektivknutepunkt i Kroken i Tromsø
Fylkesveg 53/Anton Borchs veg​
Utbedring av Fylkesveg 886 Karpelv bru i Sør-varanger
I Handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022.
Utbedring av Klokkargårdsbakken i Tromsø
Tiltak ​ Breddeutvide Klokkargårdsbakken. ​ Utbedre kryss Hansine Hansens veg/ Klokkargårdsbakken. ​ Avgrensning​ Fra Sykehusvegen til ​Hansine Hansens veg ​ Ca. 300 m. ​
Oppgradering av tunnel langs Fylkesveg 7770 i Tromsø
Lengden på tunnelen er 770 meter.
Sanering av avløpsanlegg i Kvæfjord kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Rehabilitering av brannstasjon i Vardø kommune
Vardø brannstasjon ble bygd 1950, stasjonen er hovedsakelig en betong bygg med samlet bruttoareal på 400m2, hvorav hovedbygg (kontor) er 160m2 og garasjen 240m2. Bygningen skal total rehabiliteres opp til dagens krav og standard for arbeidsmiljø for brannkonstabler. Stasjonen driftes og brukes av både ansatt i brannkorpset samt vaktmestertjenester.
Utbedring av kai i Burfjord
Utbedring av fendring og spunting vest for fiskemottaket.
Oppgradering av vann- og avløpsanlegg i Vardø kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av vann- og avløpsanlegg i Vardø kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Rehabilitering av terminalkai i Skjervøy kommune
Utbedring av betong dekke og betongskade , forsterkning av front skjørt, samt utskiting av eksisterende trefender og dekkfender.
Oppgradering av vann og avløp i Storfjord
Trase Hatteng skole - Lillbrenna
Oppgradering av vannledning i Storfjord
500 m fra Mælen og innover mot Oteren, samt bytte ut ca. 1000 m vannledning i Stubbengområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.