Planlagt nybygg av anlegg i Sarpsborg

Utvikling av område for nytt bydelssenter i Grålum
Del av "Smart Mobilitet Grålum".
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Etablering av infrastruktur for boligområde i Navestad
Tidligere prosjektnavn har blitt skiftet fra Piplund/Delås til Navestad/Berg
Ny innfartsparkering på Torsbekkdalen i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1/1774, 1/2000, 1/505 og 1/1934.
Nybygg av gang- og sykkelvei og fortau i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1002/64, 28, 8, 505/21 mfl. Fra boren/Skjebergbekken i nordøst som binder Kvastebyen med Høysand frem til snuplassen ved feriehjemmet i sør.
Nybygg/utbedring av bru på Fylkesveg 1186 (tidligere fv. 594) Grimsøy bru i Sarpsborg
Bygge ny bru parallelt med dagens. I handlingsprogram for fylkesveger 2020-2023.
Nybygg av gang-og sykkelvei og fortau ved Store Tune i Sarpsborg, parsell 3
1,5 km. 2065/1, 2065/11, 2065/27 mfl. Langs nordsiden av Tuneveien forbi Tingvollheimen til bro over E6.
Utbygging av bredbånd i Viken
Følgende kommuner/regioner deltar på denne anskaffelsen: Sigdal, Sarpsborg, Råde, Rakkestad, Nes, Modum, Lunner, Lillestrøm, Lier, Krødsherad, Kongsbergregionen, Indre Østfold, Hallingdal, Halden, Aurskog-Høland og Aremark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.