Planlagt nybygg av anlegg i Råde

Etablering av innfartsparkering ved E6, rv. 110 og fv. 118 Jonstenkrysset i Råde
Fra handlingsprogram for perioden 2018-2023, med planlagt utførelse fra 2023.
Utbygging av bredbånd i Viken
Gjelder område Jerndalen, Slangsvold og Gillingsrød, Råde Kirke – Råde Mølle – Kihl – Skinnerflo OG Rygge grense til Oven. Følgende kommuner/regioner deltar på denne anskaffelsen: Sigdal, Sarpsborg, Råde, Rakkestad, Nes, Modum, Lunner, Lillestrøm, Lier, Krødsherad, Kongsbergregionen, Indre Østfold, Hallingdal, Halden, Aurskog-Høland og Aremark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.