Planlagt nybygg av anlegg i Nittedal

Ny transformatorstasjon på Gjelleråsen i Nittedal
Statnett ønsker å signalisere at de tror at en koblingssstasjon på Gjelleråsen vil være en del av en fremtidig nettløsning i dette området. Denne stasjonen vil kunne forenkle gjennomføringen av utbyggingene i området.
Etablering av to nye enekltsporet betongjernbanebruer og overgangsbru i forbindelse med forlengelse av kryssingssport på Nittedal stasjon
Overgangsbru skal bygges i fagverk av stål med heistårn og trapper. Det skal bygges to enkeltsporede jernbanebruer i betong med spennvidde på 23 meter.
Gang- og sykkeltiltak langs Riksveg 4 Trondheimsvegen i Nittedal
Formålet med planen er å bygge gang- og sykkelveg separert fra kjørevegen og utvide til sykkelveg med fortau der det er mulig. Dette vil gi bedre trafikksikkerhet for gående og syklende.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.