Planlagt nybygg av anlegg i Lunner

Nybygg av infrastruktur i Lunner
Infrastruktur for ca. 275 boenheter + barnehage og omsorgsboliger.
Utbygging av bredbånd i Viken
Følgende kommuner/regioner deltar på denne anskaffelsen: Sigdal, Sarpsborg, Råde, Rakkestad, Nes, Modum, Lunner, Lillestrøm, Lier, Krødsherad, Kongsbergregionen, Indre Østfold, Hallingdal, Halden, Aurskog-Høland og Aremark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.