Planlagt nybygg av anlegg i Lillestrøm

Rv 22, kryssing av Glomma i Fet kommune
4 km. Forslag A2 med separat gs-bane.
Nybygg av vei i Fetsund
1100m ny hovedveg.
Ny transformatorstasjon i Djupdal i Skedsmo
Nær E6 i Skedsmo. Erstatte Røykås transformatorstasjon. Dette tiltaket vil legge til rette for at kraftledningen fra Røykås til Ulven på sikt kan rives. Det vil frigjøre arealer i Groruddalen og fjerne kraftledningen nær boligområder på Trosterud.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Lillestrøm
Ønsket planområde ligger i Grønliveien på Strømmen, og omfattes av gnr 78 bnr 41, 47, 188, 194, 267 og 318. 160 enheter, 6 hus.
Etablering av gang-og sykkelbru over Skjærvagapet på Strømmen i Skedsmo
Bruspennet blir mellom 50 og 70 m langt, avhengig av plassering og utforming.
Infrastruktur for boligområde på Strømmen stasjon, trinn 2
Felt B7 byggs før felt B6. Hjellnes Consult AS er ansvarlig søker.
Midtdeler på fv 170, Brattåsen-Mork i Sørum/Fet
Fv 170 Kringen-Finstad ca 16 km, Fet, Sørum, Aurskog-Høland kommune.
Etablering av snøproduksjonsanlegg på skianlegg i Lillestrøm kommune
Tærudalen skianlegg er et kompaktanlegg for rulleski og vanlig ski. Løypa er ca. 1,5km lang tilpasset barn og unge, samt område for akebakke og skilek. For å sikre god drift gjennom hele vinteren ønsker kommunen å etablere snøproduksjon som dekker løyper, akebakke og skilekområder. Arealet som skal snølegges er beregnet til 16 500m2. Det ønskes tilbud på anlegg som gir snø til hele anlegget (løyper, akebakke og skilek) på ca. 75 timer ved WB –4,5 grader. Snødybde minimum 30 cm.
Omdisponering av tomt på Kjeller i Skedsmo
Vurdering av et bredt spekter av løsninger en tomt gir, eksempelvis basert på grunnforhold, solforhold, tilgrensede eiendommer, ankomstmuligheter og kommunale føringer mm. Alternativene skal inngå i en verdivurdering for å optimalisere utbyggingsarealene og skal danne grunnlag for grunneiersamarbeid, og være grunnlag for mulige utbyggingsavtaler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.