Planlagt nybygg av anlegg i Enebakk

Etablering av ny gravplass og sermonibygg på Flateby i Enebakk
Kistegraver, urnegraver, muslimsk felt og minnelund.
Ny hovedvannledning fra Rælingen til Flateby
Prosjektet vil bli delt i etapper, sjøledning og va-ledning i terreng.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.