Planlagt nybygg av anlegg i Drammen

Nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund
Det forslås en midtre korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen fra Mjøndalen til Hokksund.
Nybygg av gondolbane i Drammen
Gondolbane med 5 stasjoner.
Etablering av ny gangbro i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Hovedmengder: Asfaltering av dekke 220 m2. Graving av løsmasser 160 m3. Stålkjernepeler ø150 170 lm. Rørspunt 430 lm. Betong støp 65 m3. Stålarbeider 3,8 tonn. Rive 2 akser av skjermtak. Omlegging av eksisterende elektro/høyttaler/belysning. Omlegging takavvanning. Grave opp asfalten. Grave til for heisgrube (ca 1,7 meter dypt). Pele for ny heis og trapp (ca lengde=xx meter). Forskale, armere og støpe heissjakt. Tilbakefylle. Legge varmekabler. Reasfaltere.
Etablering av hovedadkomst i Nedre Eiker
Adkomstvei til Åsen boligfelt.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Drammen/Asker-Hokksund
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av friidrettsarena i Drammen
Fra Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017.
Opparbeidelse av infrastruktur for nytt boligområde i Drammen
Samarbeid mellom 3 grunneiere Arild Lolland, Tveit Boligutvikling AS og Knut Langeteig.
Nybygg av transformatorstasjon i Drammen
Totalkostnad 60 mill kr.
Skifte av hovedvannledning i Svelvik
Strømmveien i retning Sentrum-Berg.
Etablering av gang- og sykkelvei i Drammen
Etablering av trygg og god gang- og sykkelforbindelse i Ingvald Ludvigsens gate fra Ingeniør Rybergs gate til Buskerudveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.