Planlagt nybygg av anlegg i Nome

Ny/omlegging av Fv 359 Kaste-Stoadalen, Ulefoss-Lunde
Lengde ca 3km. Brulengde: 255 meter
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Etablering av infrastruktur for hytter i Ulefoss
Infrastruktur for ca 20-30 hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.