Planlagt nybygg av anlegg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (2)
Drangedal (10)
Færder (5)
Fyresdal (3)
Hjartdal (3)
Horten (10)
Kragerø (5)
Kviteseid (1)
Larvik (5)
Nissedal (3)
Nome (3)
Notodden (8)
Porsgrunn (1)
Seljord (1)
Siljan (0)
Skien (5)
Tinn (3)
Tokke (12)
Tønsberg (5)
Vinje (7)
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av fortau og va-ledning i Notodden
1300 m. Eventuelt samarbeid med Statens Vegvesen.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Nybygg av gang og sykkelvei i Færder
Fra økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av gangbru i Horten
Prosjekt fra Økonomi- og handlingsplan 2023-2026.
Nybygg av høydebasseng i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2022-2025.
Nye vannledninger og nytt basseng i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Nytt høydebasseng (1500-2000 m3) och VA-ledninger ca 500 meter.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1000-1500 m.
Etablering av infrastruktur for boliger i Henseid
Infrastruktur for ca 23 boligtomter.
Nybygg av gang og sykkelveg i Kverndalen, bypakke Grenland
I forbindelse med utbygging av boliger ved Lietorvet.
Nybygg av bru i Vinje kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Etablering av infrastruktur for hytter i Ulefoss
Infrastruktur for ca 20-30 hyttetomter.
Ny rundkjøring på Fv 315 i Holmestrand
Uprioriterte prosjekter.
Veglys på Fv 35 Bispeveien i Re
Uprioriterte prosjekter.
Etablering av infrastruktur for boliger i Hjartdal kommune
Reguleringsprosess fore nye bustadtomter i tilknyting til bruket Dalen i Gvammen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.