Planlagt nybygg av anlegg i Salangen

Rassikring/tunnel eller overbygg på Fylkesveg 7810 (tidligere fv. 152) Salangslia I i Salangen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 253m.
Etablering av snøskuterløype i Salangen
Forslag til traséer: Prestbakken til Steinvatnet, med tilknytning til Dyrøy via Tverrelvdalen. Bekkebotn til Steinvatnet, med tilknytning til Dyrøy via Stortindskardet. Elvenes til Bekkebotn. Elvelund til Bekkebotn. Bekkebotn til kommunegrense Dyrøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.