Planlagt nybygg av anlegg i Lyngen

Rassikring/tunnel på Fylkesveg 868 Furuflaten i Lyngen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 195m.
Etablering av havnepromenade på Lyngseidet i Lyngen kommune
Prosjektet omfatter en promenade mellom fergekaia og Sørheim Brygge, og prosjektet er delt opp i to deler, den nordlige delen og den sørlige delen, hvor skillet mellom de to delene går i slippen rett sør for elva.
Etablering av havnepromenade på Lyngseidet i Lyngen kommune
Prosjektet omfatter en promenade mellom fergekaia og Sørheim Brygge, og prosjektet er delt opp i to deler, den nordlige delen og den sørlige delen, hvor skillet mellom de to delene går i slippen rett sør for elva. Tilbudsinvitasjonen omfatter sørlig del av promenaden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.