Planlagt nybygg av anlegg i Loppa

Rassikring/støtteforbygning, snøskjerm og fangvoller på Fylkesveg 882 Hamnbukt/Stranda i Loppa
Skredtype snø. Skredfaktor middels. 1500m snøskjerm og 1500m støtteforbygninger. I tillegg vurderes det 200m fangvoll. 850 meter tunnel.
Rassikring på Fylkesveg 882 Leirvika i Loppa
Støtte forebygninger og/eller fanggjerder for stein og snø. Det er planlagt en 700 m lang tunnel.
Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 882 Seivikbukt
Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy.
Nybygg av vannkraftverk ved Loppa
18,64 GWh. 10 m2 lukehus ved inntak. Kraftstasj; 120-150m2
Rassikring på Fylkesveg 882 Øksfjordbotn i Loppa
Sikringsprogrammet 2020-2026. Byggestart er antatt av redaksjonen. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 50m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.