Planlagt nybygg av anlegg i Loabák - Lavangen

Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 882 Fossbakken
Skredtype snø og stein. Skredfaktor middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.