Planlagt nybygg av anlegg i Harstad

Nybygg av bypark i Harstadhamn i Harstad kommune
Det skal etableres benker, grill og kunstverk, ny promenade, grønne parkområder og tilgang til sjøen. Utbyggingsavtaler er inngått med Per Strand Eiendom, HSI/BoNord og Holstneset Eiendom.
Nybygg av fortau, sykkelløsning gjennom sentrum, samt oppgradering av bussholdeplasser langs Riksveg 83 i Harstad, Harstadpakken
Formålet med planen er tilrettelegging for sammenhengende fortau, sykkelløsning gjennom sentrum, samt oppgradering av bussholdeplasser til universell utforming. Sammenhengende hovednett for myke trafikanter på strekningen M. Jørgensens veg – 6. divisjonsgate og Samagata – Sverres gate, samt tilrettelegging for universelt utformede bussholdeplasser.
Nybygg av golfbane i Sørvik/Halsebø, trinn 2
Totalt 600 daa på trinn 1 og trinn 2 sammen.
Bredbåndsutbygging i Harstad kommune
Område: Sørlia – Tennvassåsen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.