Planlagt nybygg av anlegg i Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono

Etablering av gang- og sykkelveg i Kåfjord
Kommunal veg fra Coop Birtavarre til enden av Bakkemovegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.