Alle planlagte anleggsprosjekter i Våler (Viken)

Nybygg av gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 120 i Våler og Moss kommune
Det planlegges ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 120, med egen gang- og sykkelbru over Rødsund/Vansjø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.