Alle planlagte anleggsprosjekter i Sarpsborg

Nybygg av kraftverk i Sarpsfossen
Søkt produksjon 200,00 GWh
Utvidelse av vannverk i Sarpsborg kommune
Prosjekt fra Handlingsplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023.
Utvikling av område for nytt bydelssenter i Grålum
Del av "Smart Mobilitet Grålum".
Opprusting av friluftsområde i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1131/1, 1132/1, 1131/26, 1132/2, 1132/12, 1132/23, 1132/26 og 1132/29.
Ny forsyningsledning i Baterød
Ny separat forsyningsledning fra vannverket Baterød til HB- Ravneberget.
Utskifting av VA-ledninger i Sarpsborg
Fornying/utvidelse avløpsstrømmer og mengder.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Etablering av infrastruktur for boligområde i Navestad
Tidligere prosjektnavn har blitt skiftet fra Piplund/Delås til Navestad/Berg
Utskifting og separering av VA-ledning i Opsund, trinn 4
Ledning Glomma og separering Opstad. Blir utført i 5 byggetrinn.
Utskifting og separering av VA-ledning i Opsund, trinn 2
Ledning Glomma og separering Opstad. Blir utført i 5 byggetrinn.
Ny innfartsparkering på Torsbekkdalen i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1/1774, 1/2000, 1/505 og 1/1934.
Nybygg/utbedring av bru på Fylkesveg 1186 (tidligere fv. 594) Grimsøy bru i Sarpsborg
Bygge ny bru parallelt med dagens. I handlingsprogram for fylkesveger 2020-2023.
Nybygg av gang- og sykkelvei og fortau i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1002/64, 28, 8, 505/21 mfl. Fra boren/Skjebergbekken i nordøst som binder Kvastebyen med Høysand frem til snuplassen ved feriehjemmet i sør.
Utskifting og separering av VA-ledning i Opsund, trinn 5
Ledning Glomma og separering Opstad. Blir utført i 5 byggetrinn.
Nybygg av gang-og sykkelvei og fortau ved Store Tune i Sarpsborg, parsell 3
1,5 km. 2065/1, 2065/11, 2065/27 mfl. Langs nordsiden av Tuneveien forbi Tingvollheimen til bro over E6.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Sarpsborg
En nylig studie utført av Asplan Viak for Energi Norge, konkluderer med at Norge er et ideelt sted for datasentre på grunn av kaldt vær og mye stabil fornybar energi. (Studien er tilgjengelig på Historier -siden). Vi tilbyr våre kunder et urbant datasenter mellom Oslo og København. Dette området har en total befolkning på mer enn 8 millioner mennesker. Kort vei til Danmark og Sverige og ligger på fiberveien til Europa.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Sarpsborg
En nylig studie utført av Asplan Viak for Energi Norge, konkluderer med at Norge er et ideelt sted for datasentre på grunn av kaldt vær og mye stabil fornybar energi. (Studien er tilgjengelig på Historier -siden). Vi tilbyr våre kunder et urbant datasenter mellom Oslo og København. Dette området har en total befolkning på mer enn 8 millioner mennesker. Kort vei til Danmark og Sverige og ligger på fiberveien til Europa.
Etablering av grønområde og parkanlegg Sarpsborg kommune
Gnr/bnr :1/3310 og 1/3311, samt deler av 1/1781, 1/3307 og 505/12
Nybygg av flytebryggeanlegg i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1134/14, 1134/14/1.
Etablering av parkeringsplasser og infrastruktur for nytt klubbhus mm i Sarpsborg
Seilerbakken inngår i reguleringsplan for Løkkevika Østre. Planen vil bli erstattet ved vedtak av ny detaljregulering for de områdene som overlappes.
Etablering av trygge sykkelparkeringsløsninger for sparkesykler/elsparkesykler i Sarpsborg kommune
Trygg og låsbar utendørs parkering for sparkesykler/elsparkesykler på offentlig sted
Oppgradering av bryggeanlegg og utvidelse av småbåthavn i Sarpsborg
Seilerbakken inngår i reguleringsplan for Løkkevika Østre. Planen vil bli erstattet ved vedtak av ny detaljregulering for de områdene som overlappes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.