Alle planlagte anleggsprosjekter i Rakkestad

TS-tiltak/undergang på Rv 22 Bergenhuskrysset i Rakkestad
150m. I handlingsprogram 2018-2023, med oppstart i 2023.
Nylegging av vann-og avløpsledninger på Prestegårdsskogen i Rakkestad
Ny vannledning fra Skoleveien, Florasvingen for å sikre vannforsyning til Ravineveien/Prestegårdsskogen.
Utbygging av bredbånd i Rakkestad kommune, 2023
Heia, Gjulem, Stemme, Gautestad, Åstorp, Sørby, Julsrud, Stryker, Skjekle, Elnesveien, Øverby, næristorp og Langbakken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.