Alle planlagte anleggsprosjekter i Råde

Etablering av innfartsparkering ved E6, rv. 110 og fv. 118 Jonstenkrysset i Råde
Fra handlingsprogram for perioden 2018-2023, med planlagt utførelse fra 2023.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Råde
Storeespeed DC 17 ligger i nærheten av Rygge Moss flyplass og E6. Mellom byene Moss, Fredrikstad og Sarpsborg i Viken fylke. I samarbeid med Råde kommune vil Storespeed utvikle et datasenter bygget for fremtiden som muliggjør synergier for vertikale hager og mer. Storespeed er et selskap som har som mål å være ledende i å følge den norske regjeringens datasenterstrategi og Råde kommune deler denne visjonen. Ordføreren Rene Rafshol er ledende i å utvikle en bærekraftig strategi for kommunesektoren i Norge for å støtte datasenterindustrien for fremtiden.
Rehabilitering av VA-ledninger i Råde
7-9 måneders byggetid.
Etablering av lysanlegg i Råde kommune
Vi ønsker komplett mast med fundament og armatur som kombinerer solceller og strøm. Lysmastene skal gli godt inn i terrenget og de skal være holdbare. Strømkablene skal legges i bakken, der det er mulig. Den vil da ikke være utsatt for at trær eller grener gjør skade, og det vil gi mindre forstyrrelser av landskapsbildet. Det skal legges til rette for mest mulig blendingsfri belysning slik at tiltaket ikke vil bidra negativt i landskapet sett fra Vansjø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.