Alle planlagte anleggsprosjekter i Nordre Follo

Utvikling av ny bydel på Ski i Nordre Follo kommune
540 mål. Ca. 700 småhus og 1200 leiligheter.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Roald Amundsens vei. Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,2 km. Trygging avskoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 1372 (tidligere fv. 31) i Ski kommune
850 meter. Nytt fortau langs Oppegårdveien fra Dalskleiva til Langhusveien.
Etablering av va-ledninger i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Omlegging og nybygg av vei i Ski kommune
Ønsker 800m ny parsell og omlegging/utbedring av eksisterende vei.
Nye VA-ledninger på Langhus i Nordre Follo kommune
Bygges i samband med ny svømmehall.
Nytt fortau i Ski
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ensidig fortau langs sydsiden av Humleveien på gnr/bnr 129/426 og 427 og langs østsiden av gnr/bnr 129/348 Sørjordet m. fl. i Nordre Follo kommune. Størrelsen på planområdet er ca. 4 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.