Alle planlagte anleggsprosjekter i Nordre Follo

Utvikling av ny bydel på Ski i Nordre Follo kommune
Ca. 700 småhus og 1200 leiligheter.
Oppgradering av stasjon på Østfoldbanen i Nordre Follo
Plattformforlengelse og antall spor skal ned fra tre til to.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Roald Amundsens vei. Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 2,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 30 Kjeppestadveien i Ski
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 31 Bru-Fjellveien i Ski kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus
Trafikksikringstiltak i Oppegård kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,2 km. Trygging avskoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 1372 (tidligere fv. 31) i Ski kommune
850 meter. Nytt fortau langs Oppegårdveien fra Dalskleiva til Langhusveien.
Etablering av va-ledninger i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Nybygg av høydebasseng i Ski
Mellom Skotbu-Langli-Kråkstad.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 31 Oppegårdsveien i Ski kommune
Søndre Dal gård/Vestre dals vei-Haugland Gård/Oppegårdveien. 0,7 km. Byggestart er ikke fastsatt.
Universelt utformet bro over jernbanen i Nordre Follo kommune
Ingår i Oslopakke 3. Handlingsprogram for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3.
Omlegging og nybygg av vei i Ski kommune
Ønsker 800m ny parsell og omlegging/utbedring av eksisterende vei.
Nye VA-ledninger på Langhus i Nordre Follo kommune
Bygges i samband med ny svømmehall.
Etablering av gang- og sykkelvei langs jernbane i Nordre Follo kommune
Ingår i Oslopakke 3. Handlingsprogram for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.