Alle planlagte anleggsprosjekter i Nesbyen

Rehabilitering av VA-ledningsanlegg i Nesbyen kommune
NO-Dig. Rehabilitering av Nesbyen kommune sitt VA-ledningsnett i områdene: Entreprise 1 (E1) - Steinmogutu - Steinmogutu – Alfarvegen og opp Sjåheimvegen til Elvefaret Barnehage. - Innvendig rørarbeid for nytt brannvannsuttak på Nesbyen brannstasjon. - I E1, vil det være et opsjonskapittel for etablering av kommunal tømmestasjon for bobiler og vannpost ved brannstasjonen. - I forbindelse med VA-rehabilitering av Steinmogutu, skal bygges veg, fortau, belysning. Entreprise 2 (E2) - Høva. Hovedsakelig planlegges det å legge nye vannledninger i dimensjonene Ø90, 110, 125, 160,180, 200, 225 og 250 PE, spillvannsledninger i dimensjonene Ø 110, 125, 160 og 200 og overvannsledninger i 110-225 PP / PE, 400 DVI. Prosjektet involverer konvensjonell graving, No-dig løsninger som boring, trekking, og blokking vil også komme til anvendelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.