Alle planlagte anleggsprosjekter i Moss

Nybygg av postterminal i Moss
Moss Næringspark.
Havnering 2-felts veg Blinken-Havna/Jernbanen-Kransen
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge.
Klostertunnelen- kobling mellom Kransen og Ryggeveien, Melløs
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
4-felt Kremmerhuset-Årvoll
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge.
Kulvert (2 løp) Blinken-Kransen i Moss
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge.
Uttak av fjell ved avfallsplass i Moss
For å øke deponikapasiteten er det behov for å ta ut fjell i området. Uttaket er delt i tre etapper hvor etappe 1 og etappe 2a er omfattet av dette oppdraget. I dette oppdraget skal det tas ut ca. 465 000 fm3.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 119 Dilling-Vang i Rygge
Ny gang- og sykkelvei langs fv. 119 mellom Dilling og Vang i Moss kommune, samt utbedring av to kryss langs Larkollveien. Utbedring av to kryss, der fv. 119 Larkollveien møter fv. 1066 Kirkeveien og fv. 1064 Klosterveien.
Nybygg av gang og sykkelvei og vannledning i Rygge
Fra vestre til østre hovedport. 2 km vannledning.
Vannbehandling, separasjon og biotrinn i forbindelse med utvidelse av renseanlegg i Rygge
MOVAR skal utvide Fuglevik renseanlegg (RA) kapasitetsmessig for å inkludere avløpsvann som nå renses ved Kambo RA som skal legges ned. I tillegg har MOVAR fått ny utslippstillatelse, hvor det f.o.m. 2026 settes krav til reduksjon av både, fosfor, nitrogen og organisk stoff. Denne anskaffelsen gjelder Entreprise M2 – Vannbehandling – Separasjon og biotrinn, som omfatter alle renseprosesser fra sand- og fettfang til utløp.
Rydding av riggområder i forbindelse med nytt hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Prosjektet Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Rydding av riggområder.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Moss
Storespeed DC 5 er et nytt DC -område som ligger i nærheten av Oslo og Moss Rygge lufthavn. DC 5 er planlagt klar til drift i 2021.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Moss
DC 6 er Storespeed sekundært nettsted for DC 5. Nettstedet vil bli utviklet med mulighet for tilkobling til andre datasenter i samme region. Tjenestene som tilbys vil være samlokalisering, EDGE og multi-cloud.
Kollektivgate Fylkesveg 118 Fjordveien x Nyquist gate i Moss
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Omlegging av VA ved Hensettingsanlegget i Moss på Østfoldbanen
Prosjekt Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Omlegging av VA ved Hensettingsanlegget / upgrading of water and wastewater pipes of water and wastewater pipes

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.