Alle planlagte anleggsprosjekter i Moss

Etablering av byggegrop, ny kulvert gjennomslag og etterarbeider i Mossetunnelen, samt tilbakefylling til terreng i Moss sentrum
HE02 - Kransen nord omfatter etablering av ca 240 m åpen byggegrop og kulvert i Moss sentrum, samt ca 15 m tunnel og gjennomslag mot Mossetunnelen. Arbeidene omfatter grunnstabilisering for byggegrop, etablering av borrede peler (sekantpeler), komplekst avstivningssystem, både tradisjonell og "top-down" kulvert.
Klostertunnelen- kobling mellom Kransen og Ryggeveien, Melløs
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Moss
Melløs-Høyden. Rabekkgata 4 og 6. 55 mål. Gnr/bnr: 2/1618, 2/1619 og 2/1620. 80.580 m2 planområde. Infrastruktur for 760 boliger.
Nye kabelanlegg i Østfold
Tidsperiode 2027-2029.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 119 Dilling-Vang i Rygge
Ny gang- og sykkelvei langs fv. 119 mellom Dilling og Vang i Moss kommune, samt utbedring av to kryss langs Larkollveien. Utbedring av to kryss, der fv. 119 Larkollveien møter fv. 1066 Kirkeveien og fv. 1064 Klosterveien.
Nybygg av gang og sykkelvei og vannledning i Rygge
Fra vestre til østre hovedport. 2 km vannledning.
Rydding av riggområder i forbindelse med nytt hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Prosjektet Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Rydding av riggområder.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Moss
Storespeed DC 5 er et nytt DC -område som ligger i nærheten av Oslo og Moss Rygge lufthavn. DC 5 er planlagt klar til drift i 2021.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Moss
DC 6 er Storespeed sekundært nettsted for DC 5. Nettstedet vil bli utviklet med mulighet for tilkobling til andre datasenter i samme region. Tjenestene som tilbys vil være samlokalisering, EDGE og multi-cloud.
Kollektivgate Fylkesveg 118 Fjordveien x Nyquist gate i Moss
Del av hovedvegsystem Moss/Rygge. Kostnad er ukjent.
Omlegging av VA ved Hensettingsanlegget i Moss på Østfoldbanen
Prosjekt Hensetting Moss (Storage siding Moss) - Omlegging av VA ved Hensettingsanlegget / upgrading of water and wastewater pipes of water and wastewater pipes
Tildekking av forurenset sjøbunn i Mossesundet, Moss kommune
Undersøkelsen skal utgjøre et grunnlag til detaljprosjekteringen av tiltaket, som er tildekking av forurenset sjøbunn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.