Alle planlagte anleggsprosjekter i Hol

Etablering av beredskapssenter på Geilo i Hol kommune
Området for reguleringen er ikke endelig bestemt men avgrenses av Rv7, Ustedalen (vei) og Skurdalsvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.