Alle planlagte anleggsprosjekter i Fredrikstad

Omlegging av infrastruktur for bygging av boliger og næring på Trosvikstranda i Fredrikstad kommune
Planlegges for 400 boliger og +/- 10.000 m² næring. Trosvikstranda Vest Eiendom AS og Trosvikstranda Øst Eiendom AS (datterselskaper til Isegran eiendom AS) eier ca. 70 % av området på Trosvikstranda, de har gått i kompaniskap med Cityplan og etablert Trosvikstranda Utvikling AS.
Nybygg av felles renseanlegg på Øra i Fredrikstad kommune
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Prosjektet består av 6 ulike entrepriser; - E01 Forberedende grunnarbeid (NS8405). - E02 Bygg (NS8407 med samspill). - E11 Forbehandling (NS 8407 med samspill) (denne anskaffelsen). - E12 Bio (NS8407 med samspill). - E13 Slam (NS8407 med samspill). - E14 Styringssystemer (NS8407 med samspill).
Nybygg av felles renseanlegg på Øra i Fredrikstad kommune
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Prosjektet består av 6 ulike entrepriser; - E01 Forberedende grunnarbeid (NS8405). - E02 Bygg (NS8407 med samspill). - E11 Forbehandling (NS 8407 med samspill) (denne anskaffelsen). - E12 Bio (NS8407 med samspill). - E13 Slam (NS8407 med samspill). - E14 Styringssystemer (NS8407 med samspill).
Nybygg av felles renseanlegg på Øra i Fredrikstad kommune
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Prosjektet består av 6 ulike entrepriser; - E01 Forberedende grunnarbeid (NS8405). - E02 Bygg (NS8407 med samspill). - E11 Forbehandling (NS 8407 med samspill) (denne anskaffelsen). - E12 Bio (NS8407 med samspill). - E13 Slam (NS8407 med samspill). - E14 Styringssystemer (NS8407 med samspill).
Nye hensettingsanlegg på Østfoldbanen
Tre lokaliteter; Valle i Fredrikstad kommune samt Kampenes og Klavestad i Sarpsborg kommune.
Nybygg av bobil- og gjestehavnanlegg i Gressvik, Fredrikstad
20-35 boliger. Langs vestsiden av Galoppenfjellet.
Oppgradering av Fylkesveg 381 i Fredrikstad
Fra handlingsprogram for samferdsel 2022-2025.
Utbedring av fylkesvei 381 i Fredrikstad
Omtrent seks kilometer lang og strekker seg fra avkjøringen til gamle Evenrød skole og fram til Solli, i krysset der fv. 381 møter fv. 112 Solliveien.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Fredrikstad
Plan på to nye datasenter i Fredrikstad. Storespeed DC 2 -lokasjon er en sikkerhetskopi og sekundær plassering for DC 1. DC 2 er beliggenhet nær de internasjonale fiberringene til Sverige og Danmark og med nær tilgang til det nasjonale elektriske nettet. DC 2 ligger i nærheten av Torp.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Fredrikstad
Plan på to nye datasenter i Fredrikstad. DC1 vil bli koblet til 2 nasjonale fiberringer og med nær tilgang til de regionale elektriske nettene i Fredrikstad. DC 1 ligger i nærheten av Rå transformatorstasjon.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Glosli
Infrastruktur for 68 boenheter. Prosjektet inneholder: boliger i kjede (34 stk), 20 leiligheter fordelt på 5 stk firemannsboliger og 14 eneboligtomter. Ggnr/bnr 678/43 og 637/45. Planområdet berører også deler av eiendommene gnr/bnr 678/42, 678/34, 678/13, 678/10, 678/16, 678/14, 678/23, 678/17, 678/15, 678/8, 506/2, 679/104 og 678/1. Planområdet er ca 97,3 daa.
Omlegging av tak på fyrbolig og naust i Fredrikstad
Oppdraget som skal utføres på fyrboligen og naust går ut på fjerning av eksisterende taktekking. Det taktekke over hele taket på fyrboligen med skifer takstein og taktekke med Cembrit bølgeplater av typen B5 på naustet. Eksisterende taktekking er av eternitt bølgeplater på den ene siden og dråpeformet skiferstein på andre siden på begge bygningene. Taktekking på fyrboligen skal byttes til 12"x18" dråpeformet skifer takstein over hele taket og taket på naustet skal byttes til Cembrit bølgeplater. Eventuelt råteskader skal repareres. Takrenner og nedløp på fyrboligen skal også byttes i sink utførelse. Oppdraget innebærer i tillegg asbestsanering på deler av taket på begge bygningene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.