Alle planlagte anleggsprosjekter i Flesberg

Utvidelse av renseanlegg i Flesberg kommune
Dagens renseanlegg i Ådalen skal utvides for å kunne motta avløpsvann fra totalt 2500 hytter i første byggetrinn. Formålet med planen er å sikre nødvendig arealer til et utvidet renseanlegg med tilhørende areal for rensing/etterpolering og infiltrasjon. Planen har også til hensikt å regulere mulighet for utvidelse av uttak i eksisterende masseuttak. Grunnflate på i størrelsesorden 500-600 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.