Alle planlagte anleggsprosjekter i Flå

Etablering av nytt veikryss på samt adkomstvei og overgangsbru ved Seterstøa stasjon
Tiltaket består av etablering av nytt veikryss på Fv. 175 samt adkomstvei og overgangsbru til Gamle Sundveg ved Seterstøa stasjon (fredet, uten passasjerutveksling). Videre skal eksisterende planovergang på Seterstøa stasjon saneres
Nybygg av renseanlegg, vannbehandlingsanlegg og VA-ledninger i Flå kommune
Nytt renseanlegg for avløpsvann fra Høgevarde hytteområde, Seterstøen og Gulsvik. Dagens renseanlegg på Høgevarde skal etter hvert avvikles. Vannforsyningsanlegget og renseanlegget skal etter ferdigstillelse overtas av Flå kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.