Alle planlagte anleggsprosjekter i Enebakk

Etablering av ny gravplass og sermonibygg på Flateby i Enebakk
Kistegraver, urnegraver, muslimsk felt og minnelund.
Ny hovedvannledning fra Rælingen til Flateby
Prosjektet vil bli delt i etapper, sjøledning og va-ledning i terreng.
Uttak av masser samt oppfylling av område i Enebakk
Område for anleggsvirksomhet, massemottak/-oppfylling, uttak av fjell og etterbruk landbruk, jord- og skogbruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.