Alle planlagte anleggsprosjekter i Ås

E18 Vinterbro-Bjørvika, ny veg i dagens trasé
Firefelts veg med kollektivfelt. Investeringsbehov fram mot 2050.
Trafikksikringstiltak i Ås kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Etablering av infrastruktur for boliger i Ås kommune
Infrastruktur for ca. 60 boenheter.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 4 i Ås kommune
0,7 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Utvidelse av renseanlegg med nytt nitrogenrensetrinn i Ås
Nordre Follo RA IKS skal øke nitrogenfjerningskapasiteten på anlegget ved å bygge nytt nitrogenrensetrinn i eget nytt bygg. Eksisterende nitrogenrensetrinn skal tas ut av drift og konserveres i noen år. 7 entrepriser: M1Prosess/maskin M2Øvrige maskininstallasjoner B1Bygningsmessige arbeider E1Elkraft E2Driftskontroll/automasjon V1Varme- og sanitæranlegg V2Ventilasjonsanlegg
Nybygg av gangvei i Ås
Gnr/bnr: 42/1, 6, 1/220, 207 og 302.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 152 i Ås kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 56 i Ås kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 56 i Ås kommune
2,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 56 i Ås kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 4 i Ås kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 152 i Ås kommune
0,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.