Alle planlagte anleggsprosjekter i Midt-Telemark

Nybygg av solkraftverk i Midt-Telemark kommune
3,6-4 MVp. Ca 200 husstander.
Oppgradering av Fylkesveg 3330 i Midt Telemark
Stabilisering av bærelag og asfalt
Opparbeidelse av infrastruktur for utbygging av bustadområde i Midt Telemark kommune
Reguleringsplanen omfattar gnr./bnr. 40/30 og 54/86 m. fl. Detaljreguleringsplanen skal leggje til rette for vidare utbygging av Nordbøåsen bustadområde, med om lag 25 nye tomter og tilhøyrande infrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.