Alle planlagte anleggsprosjekter i Hjartdal

Nybygg av kraftverk i Sauland
205 GWh. 25 km tuneller med flere bekkinntak og mindre sperredammer. Fjellanlegg.
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt
Utbygging av bredbånd i Hjartdal kommune
Hjartdal kommune: Område Hågångvegen, Skojevegen, Hogstulvegen, Russmarken, Bondalsvegen- Treten sødre og fra Åkre/Brekke til Bjørndalen, Fossevegen, Oppsalvegen, Saulandsvegen, Berglandsvegen.
Etablering av infrastruktur for boliger i Hjartdal kommune
Reguleringsprosess fore nye bustadtomter i tilknyting til bruket Dalen i Gvammen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.