Alle planlagte anleggsprosjekter i Hjartdal

Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt
Etablering av infrastruktur for boliger i Hjartdal kommune
Reguleringsprosess fore nye bustadtomter i tilknyting til bruket Dalen i Gvammen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.