Alle planlagte anleggsprosjekter i Loppa

Rassikring/støtteforbygning, snøskjerm og fangvoller på Fylkesveg 882 Hamnbukt/Stranda i Loppa
Skredtype snø. Skredfaktor middels. 1500m snøskjerm og 1500m støtteforbygninger. I tillegg vurderes det 200m fangvoll. 850 meter tunnel.
Rassikring på Fylkesveg 882 Leirvika i Loppa
Støtte forebygninger og/eller fanggjerder for stein og snø. Det er planlagt en 700 m lang tunnel.
Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 882 Seivikbukt
Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy.
Nybygg av vannkraftverk ved Loppa
18,64 GWh. 10 m2 lukehus ved inntak. Kraftstasj; 120-150m2
Om- eller nybygg av brannstasjon i Øksfjord
Det skal ses på muligheten for ombygging av eksisterende byggningsmasse, eller om det må bygges nytt.
Rassikring på Fylkesveg 882 Øksfjordbotn i Loppa
Sikringsprogrammet 2020-2026. Byggestart er antatt av redaksjonen. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 50m.
Rassikring/overvåking og varsling på Fylkesveg 8014 (tidligere fv. 72) Offirfjellet i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 1600m.
Rassikring/overvåking og varsling på Fylkesveg 77 Vannbergan i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 530m.
Overvåking og varsling på Fylkesveg 8014 (tidligere fv. 72) Laukberget i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor middels. 750m.
Rassikring/overvåking og varsling på Fylkesveg 8074 (tidligere fv. 264) Vassberget i Gamvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 543m.
Rassikring på Fylkesveg 8018 (tidligere fv. 77) Gargoland i Loppa
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 500m.
Utbygging av høyhastighets bredbånd i Troms og Finnmark fylkeskommune
4 delkontrakter. Bredbåndsutbygging i kommuner i Troms og Finnmark fylkeskommune - tilskuddsprosjekt tildeling 2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.