Alle planlagte anleggsprosjekter i Karasjok-Kárášjohka

Grensesamarbeid om vann og avløp langs Tanavassdraget i Karasjok kommune
Samarbeid mellom Tana-, Utsjoki- og Karasjok kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.