Alle planlagte anleggsprosjekter i Gamvik

Etablering av vindkraftverk i Gamvik kommune
Søkt produksjon 2550,00 GWh. Søkt effekt 750,00 MW.
Nybygg av vindkraftverk i Gamvik
Søkt produksjon 1600,00 GWh. Søkt effekt 450,00 MW.
Utdyping av fiskerihavn, Mehamn i Gamvik
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.