Alle planlagte anleggsprosjekter i Båtsfjord

Utbygging av høyhastighets bredbånd i Båtsfjord kommune
Bredbåndsprosjekt i Finnmark - tildeling 2023. 2 delkontrakt. Alta - Årøya og Båtsfjord.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.