Alle planlagte anleggsprosjekter i Bardu

Ny 132/22 kV transformatorstasjon og 132 kV jordkabler Storbekkgrubba - Straumsmo
Nordkraft Industrinett har søkt om konsesjon for ny 132/22 kV transformatorstasjon ved Storbekkgrubba og to 132 kV jordkabler mellom ny transformatorstasjon og Straumsmo transformatorstasjon.
Etablering av fangvoll på E6 i Bardu
Skredfaktorkategori middels. 60m lengde. Skredtype, snø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.