Alle planlagte anleggsprosjekter i Larvik

Etablering av vindturbiner i Larvik
Det er søkt om tillatelse til å etablere tre vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 10 MW. Anlegget er planlagt tilkoblet eksisterende nett ved motorveien E18 med en ca 0,6 km lang 22 kV jordkabel. Antatt kostnad totalt for prosjektet 110-130 mill kr
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Nanset vest, Larvik
Nanset vester er området vest for Nansetgata, mellom Badeparken og rundkjøringen i krysset Gamle Kongevei/Nansetgata.
Forsterkning av bru på Fv 865 i Brufoss, Lardal
Arbeidenes art og omfang: - Det skal monteres 2 stag med innfesting i hver ende for å forsterke brua til BK 10/60 - Det skal byttes kantdragere inkludert brurekkverk m/overgangsrekkverk. - På bruplate skal det støpes en 1,5m gangbane og det må bygges tilhørende kort fortau i hver ende. - Det skal monteres nye sluk - Det skal utføres betongreparasjoner, i hovedsak på topp bruplate som er skadet. - Det skal legges membran, fuge og slitelag
Oppgradering av veier og gang- og sykkelveier i Larvik
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.