Alle planlagte anleggsprosjekter i Horten

Nybygg av gangbru i Horten
Prosjekt fra Økonomi- og handlingsplan 2023-2026.
Oppgradering av gateløp i Horten
Oppgradering av gateløpet med grønne kvaliteter for å utvikle byromsnettverket og forbindelser med attraktive gateløp. Håndtere overvann og øke urbant biologisk mongfold for en mer attraktiv by.
Utvikling av urban møteplass i Horten
Hensikten er å gjøre plassen grønnere med beplantning, belysning og offentlige sitterplasser, mulighet for eksempel food court.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.