Alle planlagte anleggsprosjekter i Nore og Uvdal

Ny transformatorstasjon i Nore og Ulvdal kommune
Glitre søker om anleggskonsesjon for bygging av ny 132/22 kV transformatorstasjon ved Dokka, kalt Rødberg transformatorstasjon
Ny 132 kV luftledning i Nore og Ulvdal kommune
Glitre søker om anleggskonsesjon for bygging av en ny 132 kV luftledning fra Nore 2 til nye Rødberg transformatorstasjon ved Dokka på omtrent 4 km.
Utvidelse av hytteområde i Nore og Uvdal kommune.
Planlegger mellom 2-4 hytte nye hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.