Alle planlagte anleggsprosjekter i Lier

Etablering av ny hovedvannforsyning i Lier kommune
Planområdet strekker seg fra Kleivdammen til Liertoppen, via Egge, Lyngåsåsen, Haugerud og Gjellbekk. Ny vannledning vil bli ca. 8 km lang.
Etablering av ny vannbehandlingsanlegg i Lier kommune
Planområdet strekker seg fra Kleivdammen til Liertoppen, via Egge, Lyngåsåsen, Haugerud og Gjellbekk. Ny vannledning vil bli ca. 8 km lang.
Nybygg av fjernvamesentral i Lier kommune
Erstatte de tre små anleggene med en større varmesentral plassert sør for Hegg Gartneri. Et større anlegg får bedre røykgassrensning, bedre forbrenning, kan bruke et fuktigere brensel og gir en økt leveringssikkerhet. Søkt produksjon 15,52 GWh. Søkt effekt 9,70 MW.
Ny-og omlegging av vannledninger i Lier
Ca. 1,7 km ledning og etablering av pumpestasjon. Nedleggelse av eksisterende pumpestasjon i Skogliveien. Omfatter også utskiftning av vannledning i eternitt. Fra investeringsbudsjett 2018-2021

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.