Alle planlagte anleggsprosjekter i Beiarn

Rassikring på Fylkesveg 7454 Stormyrhals i Beiarn
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe, flom. Skredfaktor middels. 800m.
Nybygg av bru i Beiarn
Eiteråga Bru har svikt i fundamentene. Ny bru skal bygges like nedstrøms av den eksisterende. Den kommunale vegen legges om, og vegfyllingen bidrar med stabilitet mot ras i området
Klargjøring av nye boligtomter på Holmen i Beiarn
Vil gi ca. 10 nye tomter. Ca. 170 m ny veg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.