Alle planlagte byggeprosjekter i Vestby

Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 3 mfl
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av kontor og boliger i Vestby
250-300 enheter totalt.
Fornyelse av transformatorstasjon i Hølen
Eksisterende 420 kV GIS-anlegg skal ersettes, som nytt gassisolert anlegg. Tilstand til eksisterende 300 kV AIS-anlegg er vudert.
Nybygg av boliger på Son i Vestby
Utvikling av 244 mål, ønskes regulert til boligformål.
Nybygg av plasskrevende handel, kontor og lager i Son
115 mål eiendom vis a vis Porsche Center Son, ønskes regulert til næringsformål.
Nybygg av boliger og næring i Vestby kommune
Gnr/bnr: 9/145, 9/32, 9/22. Planlegger 5 til 6 etasjer.
Nybygg av boligområde i Son
Ca. 120 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Vestby, trinn 2
Totalt ca 500 leiligheter, 11 hus, i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Gartnerikvartalet.
Nybygg av leiligheter og næring i Vestby
Næring i første etasje.
Utvidelse av videregående skole i Vestby
Skolen har i dag ca 750 elever og 150 ansatte. Ny regulering skal legge til rette for økning til inntil 1200 elever og 240 ansatte.
Trafikksikringstiltak i Vestby kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 5,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg og ombygg av nærings- og boligbygg i Vestby
Transformasjon av eksisterende bygg samt oppføring av nybygg på Vestby.
Trafikksikringstiltak i Vestby kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 4,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Vestby kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 3,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av sentrumsnære boliger i Vestby kommune
Ca. 5 daa. Småhusbebyggelse i to etasjer. Kroerveien 21 og Gamle Solevei 3. 2-3 etasjer.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 6 i Vestby kommune
1,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 151 Sonsveien i Vestby
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 151 Sonsveien i Vestby
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 6 Hvitstenveien i Vestby
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus
Ombygg av vei i Vestby
Total kostnad for ombygging av Vestbyveien, Kroerveien, Kirkeveien og Garderveien er 40 miljoner.
Ombygg av vei i Vestby
Total kostnad for ombygging av Vestbyveien, Kroerveien, Kirkeveien og Garderveien er 40 miljoner.
Trafikksikringstiltak i Vestby kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av vei mellom Asko-Sole skog i Vestby
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av ny vei mellom Asko og Sole skog. Veien ønskes etablert mellom Osloveien og Garderveien over Sundby. Den nye veien planlegges for trafikk til og fra Sole skog og Garder. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen i planlagt rundkjøring ved krysset Garderveien x Osloveien. Det skal utredes to alternativer hvor det ene er i tråd med gjeldende kommuneplan.
Nybygg av rekkehus på Pepperstad skog i Vestby kommune
2,4 mål. Rekkehus fordelt på to rekker.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 6 i Vestby kommune
1,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Etablering av 132 kV kraftledning i Våler og Vestby kommuner
Langerud - Gylderåsen kabeltrase og Gylderåsen koblingsstasjon. Bygging av ca. 2,8 km trase jordkabel fra nye Langerud transformatorstasjon til ny koblingsstasjon i Gylderåsen næringsområde.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 4 i Vestby kommune
1,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Vestby kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 1,1 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av rundkjøring i Vestby
10 mill kr 2022, 15 mill kr 2023.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 5 i Vestby kommune
0,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av avlastningsvei i Vestby sentrum
Fra investeringsbudsjett 2021-2024
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 151 i Vestby kommune
0,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av eneboliger i Vestby
Tomteområdet er på ca 7,5 da og planlagt solgt ferdigregulert.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 6 i Vestby kommune
0,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger og næring i Vestby kommune
Gnr/bnr: 9/145, 9/32, 9/22. Planlegger 5 til 6 etasjer.
Utbygging av bredbånd i Vestby kommune, 2023
Tegnebyholtet, Opprød, Gamle Hobølsvei, Stasjonsveien, Såner, Hærneskroken og Torpveien, Søndre Tveter, Jonstad, Deli, Engene og Bjørnerud.
Etablering av nedgravd avfallsanlegg i Vestby kommune
Gnr/bnr. 160/65, 160/227, 165/14 og 135/16)

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.