Alle planlagte byggeprosjekter i Sarpsborg

E18 Retvet-Vinterbro ny/utbedring av veg
16km. Ny Jord er et pilotprosjekt. Prosjektet vil gi verdifull erfaring i hvordan dyrket mark kan erstattes på best mulig måte i veiutbygginger.
Utvikling av Peterson-tomten i Sarpsborg
Ca 60 mål. 70 000 m2 bruttoareal (BTA) bolig (eks parkering). 30 000 m2 bruttoareal (BTA) næring. Samarbeidsprosjekt mellom VPK Peterson AS og Betongbygg Eiendom AS.
Nybygg av boliger og noe næring på Eidet i Kalnes, Sarpsborg
Samarbeidsprosjekt mellom Brick AS, Betongbygg Eiendom AS og Fredriksborg AS.
Utvidelse av renseanlegg ved Fv. 109 i Sarpsborg kommune
Nytt rensebasseng krever et tilleggsareal på ca. 3 daa øst for renseanlegget. Det nye personalbygget vil føre til en utvidelse på 6 meter nordover for dagens personalbygg. Det er ønskelig at bygningen er på 2 etasjer med en grunnflate på ca. 540 m2. Gasstankene vil være på ca. 300 m3 og lokalisert ca. 30 meter fra spormidt.
Nybygg av leiligheter i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2077/422, 66, 404 2075/260 mfl. Høyblokk bebyggelse, 8 etasjer.
Etablering av datasenter i Sarpsborg
En nylig studie utført av Asplan Viak for Energi Norge, konkluderer med at Norge er et ideelt sted for datasentre på grunn av kaldt vær og mye stabil fornybar energi. (Studien er tilgjengelig på Historier -siden). Vi tilbyr våre kunder et urbant datasenter mellom Oslo og København. Dette området har en total befolkning på mer enn 8 millioner mennesker. Kort vei til Danmark og Sverige og ligger på fiberveien til Europa.
Etablering av datasenter i Sarpsborg
En nylig studie utført av Asplan Viak for Energi Norge, konkluderer med at Norge er et ideelt sted for datasentre på grunn av kaldt vær og mye stabil fornybar energi. (Studien er tilgjengelig på Historier -siden). Vi tilbyr våre kunder et urbant datasenter mellom Oslo og København. Dette området har en total befolkning på mer enn 8 millioner mennesker. Kort vei til Danmark og Sverige og ligger på fiberveien til Europa.
Utvidelse av sykehjem i Sarpsborg
Totalt 96 plasser. Utvidelse med 32 sykehjemsplasser.
Nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
42,8 daa. Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
15 stk eneboligtomter og 9 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (34-40 stk boenheter).
Nybygg av boliger på Bergheim i Sarpsborg
17 stk eneboligtomter og 8 stk tomter for konsentrert småhusbebyggelse (25-30 stk boenheter).
Nybygg av næring og kontor i Sarpsborg
Tidlig og usikkert prosjekt. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Utvikling av område for nytt bydelssenter i Grålum
Del av "Smart Mobilitet Grålum".
Utvikling av næringsområde i Sarpsborg
Gnr/bnr: 2085/49, 2085/1/1, 2085/16, 2085/41, 2085/42, 2086/50, 2086/25, 2086/19, 2086/29 og 2086/31.
Knutepunktutvikling ved jernbanestasjon i Sarpsborg kommune
Knutpunktutvikling rundt nye Sarpsborg stasjon.
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse i Yvenåsen, Sarpsborg
Ca 100 mål. Området er delt inn i to områder. Dette prosjekt og et privat område.
Nybygg av boliger i Sarpsborg
40-60 enheter. 2-3 etasjer. Planområdet 24 daa. Gnr/bnr: 2071/3, 2072/79, 2074/7, 2074/123, 2047/148 og 506/16.
Riving av hotell og nybygg av boliger samt servicetilbud i Sarpsborg kommune
Planen er å erstatte Grand Hotel med nye boliger og servicetilbud. Hotellbygning blir revet og erstattet med tre bygningsvolumer som sammen med Glengsgata 24 vil bli bestående av 44 leiligheter. Glengsgata 24 er en del av prosjektet og her skal det bygges nye boenheter i de øvre planene. Første etasje skal gjennomgående i prosjektet bestå av næringsarealer som kafé, restauranter og annen utadrettet virksomhet.
Nybygg av flerbolighus med parkeringskjeller i Sarpsborg
Riving av 3 stk eneboliger. Pellygata 3, 5 og 7.
Ny- og ombygg av boliger og næring i Sarpsborg sentrum
Planen omfatter adressene Glengsgata 29 og Pellygata 74, 76 og 78.
Etablering av ny gjenvinningsstasjon ved miljøanlegg i Sarpsborg
Gatedalen miljøanlegg skal utvikles med ny gjenvinningsstasjon og nye funksjoner.
Opprusting av friluftsområde i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1131/1, 1132/1, 1131/26, 1132/2, 1132/12, 1132/23, 1132/26 og 1132/29.
Riving av næringsbygg og nybygg av sportssenter i Sarpsborg kommune
Vestengveien 48 og Industriveien 29. Gnr/bnr: 1/2322 og 1/2318.
Nybygg av boliger i Varteig
Gnr/bnr: 3007/32, 54.
Ombygging og utbygging av barneskole i Sarpsborg
10 nye klasserom, grupperom m.m.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av boliger i Greåker
Boligområde: 1,5 daa. Industriområde: 5.0 daa. Vei: 1.0 daa. Grønnstruktur: 2.5 daa.
Nybygg av leiligheter og forretning i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1/121, 1/122, 1/127, 1/138, 1/242, 1/160, 1/1610, 1/703 og 1/149. 7,5 daa.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Navestad
Tidligere prosjektnavn har blitt skiftet fra Piplund/Delås til Navestad/Berg
Ny innfartsparkering på Torsbekkdalen i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1/1774, 1/2000, 1/505 og 1/1934.
Utvidelse av næringsbygg i Sarpsborg
Trampolineparken Svev. Gnr/bnr: 1/2406 og 1/2488.
Nybygg av gang- og sykkelvei og fortau i Sarpsborg
Gnr/bnr: 1002/64, 28, 8, 505/21 mfl. Fra boren/Skjebergbekken i nordøst som binder Kvastebyen med Høysand frem til snuplassen ved feriehjemmet i sør.
Nybygg/utbedring av bru på Fylkesveg 1186 (tidligere fv. 594) Grimsøy bru i Sarpsborg
Bygge ny bru parallelt med dagens. I handlingsprogram for fylkesveger 2020-2023.
Nybygg av gang-og sykkelvei og fortau ved Store Tune i Sarpsborg, parsell 3
1,5 km. 2065/1, 2065/11, 2065/27 mfl. Langs nordsiden av Tuneveien forbi Tingvollheimen til bro over E6.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Sarpsborg
En nylig studie utført av Asplan Viak for Energi Norge, konkluderer med at Norge er et ideelt sted for datasentre på grunn av kaldt vær og mye stabil fornybar energi. (Studien er tilgjengelig på Historier -siden). Vi tilbyr våre kunder et urbant datasenter mellom Oslo og København. Dette området har en total befolkning på mer enn 8 millioner mennesker. Kort vei til Danmark og Sverige og ligger på fiberveien til Europa.
Etablering av infrastruktur for datasenter i Sarpsborg
En nylig studie utført av Asplan Viak for Energi Norge, konkluderer med at Norge er et ideelt sted for datasentre på grunn av kaldt vær og mye stabil fornybar energi. (Studien er tilgjengelig på Historier -siden). Vi tilbyr våre kunder et urbant datasenter mellom Oslo og København. Dette området har en total befolkning på mer enn 8 millioner mennesker. Kort vei til Danmark og Sverige og ligger på fiberveien til Europa.
Etablering av infrastruktur for nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl
Etablering av infrastruktur for nybygg av leiligheter i Sarpsborg
Totalt ca 200-220 boliger på Groth feltet, sammen med Block Watne AS Østfold og to private grunneiere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.