Alle planlagte byggeprosjekter i Rollag

Nybygg av helsehus i Rollag
Sykehjem ca 18 plasser. Sykehjem, demens: 8 plasser med mulighet for ytterligere forsterket skjerming, 2 plasser, innad i enheten (6+2). Sykehjem, korttid/avlastning 4 plasser + sykehjem, langtid 6 plasser organisert i en enhet.
Fortetting av fritidsboligområde i Rollag
Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting av eksisterende fritidsboligområde. Eksiterende plan for Persbu-Høybulie vil i stor grad videreføres, men den utvides og fortettes.
Ombygg av kraftverk i Rollag
Prosjektet omfatter minstevannføring i kombinasjon med biotopforberedende tiltak. I innstillingen som er sendt til Olje- og energidepartementet anbefaler NVE at Glitre Energi Produksjon pålegges en helårlig minstevannføring sluppet fra Kjerredammen. De foreslåtte minstevannføringene er på 2,25 kubikkmeter i sekundet om sommeren (fra 1.juni til 30.september) og 0,75 kubikkmeter i sekundet om vinteren (fra 1.oktober til 31.mai), kombinert med biotopforbedrende tiltak.  Denne minstevannføringen vil medføre en redusert kraftproduksjon på rundt 5,8 GWh pr. år, i et kraftverk som produserer 289 GWh i et gjennomsnittsår.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.